Bugtong-Bugtungan Quiz

Is your Tagalog good enough for you to answer to these riddles?

Dalawang batong maitim, malayo ang dinarating.

SAGOT:


Dalawang balon, hindi malingon.

SAGOT:


Isang bayabas, pito ang butas.

SAGOT:


Limang puno ng niyog, isa'y matayog.

SAGOT:


Dalawa kong kahon, buksan walang ugong.

SAGOT:


Aling ibon dito sa mundo ang lumilipad at sumususo ang anak?

SAGOT:


Nang hatakin ko ang baging, nagkagulo ang mga matsing.

SAGOT:


Dalawang tindahan na sabay binubuksan.

SAGOT: