Bugtong-Bugtungan (Letra B)


Isang balong malalim, punong-puno ng patalim.

SAGOT:


Naligo ang kapitan, hindi nabasa ang tiyan.

SAGOT:


Uka na nga ang tiyan, malakas pang sisigaw.

SAGOT:


Itinanim sa kagabihan, inani sa kaumagahan.

SAGOT:


Sinakal ko muna, bago ko nilagari.

SAGOT:


Dumaan ang hari, ang mga tao ay nagtali.

SAGOT:


Sa araw ay nagtataboy, sa gabi ay nag-aampon.

SAGOT: