WIKA

wika
language


sa wikang Ingles
in the English language


inang wika
mother language


patay na wika
dead language


Mahalin mo ang iyong sariling wika.
Love your own language.


Ang hindi magmahal sa kanyang sariling wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda.
A person who does not love his own language is worse than beast and foul-smelling fish.  (This is a quote attributed to José Rizal.)