WALIS

walis
broom


walisin
to sweep


Walisin mo ang sahig.
Sweep the flor.

Winalis ko na ang sahig.
I've swept the floor.magwalis
to sweep

Nagwalis ako ng bahay kahapon.
I swept the house yesterday.


walis-walisan
broom weed


walis-tingting
broom made from the midribs of palm leavesSUBSCRIBE TO UPDATES!