WALANG

root word: wala
walang
has none, non-

walang-alam
"knows nothing"

walang-kusa
"no initiative"

walang-puso
heartless

walang malay-tao
unconscious

magwalang-bahala
to not pay atention to

walang-antala
without delay

walang kasya
no suitable size

Walang Kapalit

No Replacement

mga kwentong walang kwenta
worthless stories