UWAK


uwak
crow

uwak
raven


pagputi ng uwak
when the crow turns white
= will never happen


ang kalapati at uwak
the dove and raven (of Noah's ark)


Ang Aso at ang Uwak ay isang halimbawa ng pabula.
The Dog and the Crow is an example of a fable.