UTAK

 
utak
brain

 

makitid ang utak
narrow-minded

 

takbo ng utak
"run of the brain" = how one thinks


Madumi ang takbo ng utak mo.
You have a dirty mind.

 

utak ng rebolusyon
brains of the revolution

 

mautak
brainy

walang utak
brainless

 

utak-lamok
"mosquito-brained"
stupid

 

utak-biya
"having the brain of a goby fish"
= brainless, stupid, a simpleton

 

Si Apolinario Mabini ang tinatawag na Utak ng Rebolusyon.
Apolinario Mabini is called the Brains of the Revolution.

Your Ad Here