UMAYAW

root word: ayaw
umayaw
to refuse, to say no


Umayaw ako sa kanilang imbitasyon.
I turned down their invitation.


Kapag umayaw ka, magagalit sila.
If you refuse, they'll get mad.


Nahiya akong umayaw.
I was embarrassed to say no.


Umayaw ka agad.
Say no immediately.


Umayaw ako sa gusto nilang sabihin ko.
I said no to what they wanted me to say.


Umayaw ako sa umpisa, tapos umoo na rin.
I said no at the beginning, but then said yes eventually.