ULO

ulo
head

ulo ng katawan
head of the body


mainit ang ulo
to have a "hot" head

mainitin ang ulo
to be hotheaded


malaki ang ulo
bigheaded, full of himself, full of herself


Masakit ang ulo ko.
My head hurts.


mangulo
to head, to preside


pangulo
president