TULOG

tulog
sleep


mahimbing na tulog

sound sleep


matulog

to sleep


Matulog ka na.

Go to sleep already.


Matulog na po kayo.

Go to sleep now. (to old people)


Huwag kang matulog.
Don't sleep.


Natutulog ba ang Diyos?
Does God sleep?


Matulog na tayo.
Let's sleep now. 


Tulog ka na ba?
Are you asleep already?


Natutulog ka na ba?
Are you sleeping already?


nakatulog
was able to sleep

Nakatulog ako habang naghihintay.
I fell asleep while waiting.


pampatulog
something that puts one to sleep
= sedative

pinatulog
"put to sleep" = sedated


Ang kasalungat ng salitang tulog ay gising.
The opposite of  the word sleep is wake.