TULALA

tulala
dumbfounded

tulala
star-struck

tulala
staring into space

tulala
astonished, amazed

iniwang nakatulala

left astonished

Iniwan nila akong nakatulala.
They left me astonished.