TRAPIKO

also as trapik
 

 


trapiko
traffic


batas-trapiko
laws pertaining to vehicular traffic


kagutok sa trapiko
traffic jam
(not Tagalog, but Visayan in origin)


Sumunod tayo sa batas-trapiko.
Let's follow traffic laws.Malaking problema ang trapiko sa Pilipinas, lalo na sa Maynila.
Traffic is a big problem in the Philippines, especially in the Philippines.