TITI

 

titi
penis


ang titi ko
my penis


ang titi ng aso
the dog's penis


titi ng lalaking tao
penis of a human male


maliit na titi
small penis


Masakit ang titi ko.
My penis hurts.
nakatayo, hindi nakatayo
erect, flaccid


panloob na anatomiya ng titi
internal anatomy of a penis


panlabas na anatomiya ng titi
external anatomy of a penis


Maingat na seks.
Safe sex.


Maliit ang titi.
Has a small penis.


Maliit ang titi mo.
Your penis is small.

 


Ang titi ay panlabas na bahagi ng katawan ng lalaki.

The penis is an external part of a male's body.


Kapag tumigas ang titi, abutin kaagad ang kondom.
Once the penis hardens, reach for the condom right away.


Marahang tanggalin ang kondom mula sa titi.
Gently remove the condom from the penis.


Another Tagalog word for 'penis' is utin.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!