TINIK

 

 

tinik
thorn


tinik
fish bone


tinik ng bulaklak
flower's thorn

 

tinik ng isda
fishbonematinik
thorny

 

Matinik ang halaman.
The plant is thorny.matinik
bony

Matinik ang isda.
The fish is bony.Natinik ako sa rosas.
I was wounded by the rose's thorn.


May tinik sa lalamunan ko.
There's a fisbone caught in my throat.


Natinik ako habang kumakain.
A fishbone got caught in my throat while I was eating.

 


SUBSCRIBE TO UPDATES!