TINGNAN

root word: tingin

tingnan
look at

Tingnan mo ako.
Look at me.

Huwag mo akong tingnan.
Don't look at me.

Tingnan mo ito.
Look at this.

Tingnan mo ang iyong palad.
Look at the palm of your hand.

Anong tinitingnan mo?
What are you looking at?

Bakit mo ako tinitingnan?
Why are you looking at me?

Bakit nila ako tinitingnan?

Why are they looking at me?

Sinong tinitingnan mo?
Whom are you looking at?

Tiningnan ko kanina.
I looked at it a while ago.

Tiningnan ko na kanina.
I already looked at it a while ago.


The Tagalog word look refers to a bay, gulf or harbor.