TAO

tao
person


Ikaw ay mabuting tao.
You are a good person.


Simpleng Tao
Simple Person

buhay ng tao
life of man

kapwa-tao
fellow human

kilalang tao
celebrity, famous person

makatao
humanitarian

matao
crowded with people

matauhan
to recover consciousness

pagkatao
character (personality)

sangkatauhan
humanity

taong marupok
fragile person

mga taong may damdamin
people with feelings

mga tao nila
their people
ang taong masama
the bad person

mga tao
people

tauhan

character in a play

tauhan
underling, staff

pagsasatao
personification

magpakatao
behave like a decent human being

dakilang tao
noble person

masamang tao
bad person

mabuting tao
good person

taong may pera
person with money

Ako ay tao lamang.
I am only human.

pinagmulan ng tao
origin of man