TANAGA


tanaga
a short poetic form that's the Filipino equivalent of the Japanese haiku

tanaga
untitled poem of four lines with each line equally having seven to nine syllables


 Mga Halimbawa ng Tanaga


 
Palay siyang matino,
Nang humangi’y yumuko;
Nguni’t muling tumayo
Nagkabunga ng ginto
(PALAY)Alipatong lumapag
Sa lupa — nagkabitak,
Sa kahoy nalugayak,
Sa puso — naglagablab!
(TAG-INIT)


The tanaga poems above were written by Ildefonso Santos.


Ano ang tanaga? What is a tanaga?

Ito ay maikling tula na may apat na taludtod at pito, walo o siyam na pantig kada taludtod.
  It is a short poem having four lines and seven, eight or nine syllables per line.