TAMOD

tamod
semen (seminal fluid)

tamod
sperm cell


tamod ng lalaki
man's sperm


pagpapalabas ng tamod
ejaculation of sperm


pagpapaputok ng tamod
"explosion" of sperm


basang panaginip
wet dream


Mga kasingkahulugan:
Synonyms:


esperma, punla, binhi, semilya, similya, punlay, sihay-punlay


Huwag mong sayangin ang iyong tamod.
Don't waste your sperm.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!