TALIPAPA

talipapa
a temporary fish market


talipapang gala
a traveling wet market


talipapang bayan
a public market


Sana makapunta ako sa talipapang ganyan araw-araw!
I wish I could go to a market like that everyday!


The common Tagalog word for a wet market is palengke.