TALIK

talik
intimacy


matalik
intimate (used in the context of friendship)


matalik na kaibigan
a close friend


Matalik kaming mag-kaibigan.
We are close friends.pakikipagtalik
sex, sexual intercourse

(Filipinos just use the word seks.)


Nagtalik sa motel.
Had sex in a motel.