SUSTANSYA

sustansya
substance, nutrient


from the Spanish sustancia


also spelled sustansiya


masustansya
substantial

masustansya
nutritious, wholesome


Mas masustansya ba ang saging sa mani?
Is a banana more nutritious than a peanut?


May gulay ba na walang sustansya?
Are there vegetables that aren't nutritious?


Walang sustansya ang pulitikong iyan.

That politician has no substance.