SUPIL

Not a common word in conversation.
supil
bully

manunupil
bully

mga banyagang manunupil
foreign bullies


manupil
to bully

supilin
to bully, to dominate, to subdue


sinupil at inapi ng mga mananakop
subdued and abused by conquerors