SUPIL

Not a common word in conversation.

supil
bully
 

manunupil
bully


mga banyagang manunupil
foreign bullies


manupil
to bully


supilin
to bully, to dominate, to subdue


sinupil at inapi ng mga mananakop
subdued and abused by conquerors

 Buy a Tagalog Workbook

SUBSCRIBE TO UPDATES!