SUGAT

sugat
wound

sugat
cut, sore


nasugatan
to be wounded


sugatan
wounded person, casualty


Walang Sugat, dulang isinulat ni Severino Reyes noong 1902
No Wounds, play written by Severino Reyes in 1902