SUGAL

from the Spanish word jugar, meaning 'to play'


sugal
gamble


bahay-sugalan
gambling house, casinoisinugal
gambled

Isinugal ko ang aking buhay.
I gambled my life.Huwag mong isugal ang pera.
Don't gamble the money.


Masama ang magsugal.
Gambling is bad.