SIRA

 
 
sira
break, damage

sira
broken


parang sirang plaka
like a broken record

Sira ang makina ng kotse.
The car's engine is broken.

Nasira ang tulog ko.
My sleep was disturbed.

Sinira mo ang tulog ko.
You ruined my sleep.

Bakit mo sinira ito?
Why did you break/ruin this?


mapanira
destructive

masira
spoil, damage, break down

nasira
broke, spoiled

Nasira ang pagkain.
The food went bad.

walang-sira
flawless
sira ang bait
insane

sira ang tuktok
lunatic

siraulo
brain-broken ("crazy")


Related Tagalog word: basagMake a donation to support TagalogLang.com


Your Ad Here