SIPSIP

sipsip (verb)
sip, suck

Sipsipin mo ito.
Suck this.

sipsip (noun)
a sycophant

Sipsip ang estudyanteng iyan.

That student is a suckup.