SIMUNO

root word: puno (head)

simuno
subject (of a sentence)


Ano ang dalawang bahagi ng pangungusap?
What are the two parts of a sentence?


Ang dalawang bahagi ng pangugusap ay ang simuno at panaguri.
The two parts of a sentence are the subject and the predicate.


Halimbawa ng simuno sa isang pangungusap:
Example of a subject in a sentence:


Ang aso ay kumain.
The dog ate.


Sa pangunugusap na ito, ang simuno ay "Ang aso" at ang panaguri ay "ay kumain."
In this sentence, the subject is "The dog" and the predicate is "ate."