SIMANGOT

 
simangot
frown, pout


nakasimangot
is frowning, pouting


simangutan
to frown at, scowlNakasimangot na naman siya.
He/She is frowning again.


Bakit ka nakasimangot?
Why are you frowning?


Bawal ang nakasimangot dito.
Frowners are prohibited here.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!