SAYAW

sayaw
dance


Sumayaw tayo.
Let's dance.

Isang sayaw lang.
Just one dance.


Gusto kong sumayaw.
I want to dance.


Gusto mo bang sumayaw?
Do you want to dance?


Bakit mo ayaw sumayaw?
Why don't you want to dance?


Mga Sayaw ng Pilipinas
Dances of the Philippines


Ang pambansang sayaw ng Pilipinas ay ang Karinyosa.
The national dance of the Philippines is the CariƱosa.


Turuan mo akong sumayaw ng tinikling.

Teach me how to dance the tinikling.


Another Tagalog word for "dance" is indak.