SAYA

sayĆ”
joy, happiness, fun

Ang saya!

So much fun!

masaya
happy

ipagsaya

to celebrate

sumaya
to cheer up

Ang saya 'pag kasama ang pamilya.
Loads of fun when with the family.
saya
traditional Filipina skirt

sayang puti
traditional skirt that''s white in color