SANGGUNI

 
sangguni
consultation, advice


kasangguni
consultant

isangguni
to consult

sumangguni
to consultIsangguni mo ang isyung ito sa abugado.
Consult this issue with a lawyer.

Sumangguni ka sa isang eksperto.
Consult an expert.


Sige, sasangguni ako sa isang duktor.
Okay, I'll consult a doctor.
tagapagsangguni
a person who seeks advice on behalf of another

talasanggunian
list of references
= bibliography
 
 
 
Mga Sanggunian
References
 
 


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!