SANAYSAY

sanaysay
essay


Ano ang sanaysay?
What is an essay?


Akdang pampanitikan na nagtatangkang lumarawan at magbigay-kahulugan sa buhay.
A literary work that attempts to describe and give meaning to life.