SALAWIKAIN

root word: wika (language, something uttered)
salawikain
proverb

sometimes misspelled as  sawikain,
which means an idiomatic expression


Ano ang salawikain?
What is a proverb?

Ang salawikain ay isang maikling pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa pang-araw-araw na pamumuhay. A proverb is a short sentence that is very meaningful and aims to provide guidance in everyday living.


Halimbawa ng mga Salawikain
Examples of Proverbs

Kuwarta na, naging bato pa.
What was already money turned to stone.

Ang isip ay parang itak, sa hasa tumatalas.
The mind is like a knife honed by sharpening.

Kung anong bukang bibig ay siyang nilalaman ng dibdib.
What comes out of your mouth is what is in your heart.

Mabuti pa ang kubong nakatira'y tao kaysa mansyon ang nakatira'y kuwago.
Better a hut where a person lives than a mansion where an owl resides.