SALAMIN

 
 
salamin
mirror, glass, crystal
 

baság na salamin
shattered mirror

Nabasag ang salamin.
The mirror shattered.


 
Manalamin ka muna bago mag-husga.
Use the mirror before passing judgment.

Tingnan mo ang iyong sarili sa salamin.
Look at yourself in the mirror.
 
 salamin sa mata
eyeglasses

magsalamin
to wear glasses

Nakasalamin ako.
I'm wearing glasses. 
 
 

 
salaming babasagin
"fragile glass"
= delicate lady


salamin ng tenga
"ear glass"
= eardrum (tympanic membrane)


Buy a Tagalog Workbook

SUBSCRIBE TO UPDATES!