SABIK

sabik
eager, keen


sabik sa iyong pag-ibig
yearning for your love

sabik na sabik
very eager

Sabik na sabik akong makita ka.
I am very eager to see you.


nananabik
being eager to

Nananabik akong makita ka.
I am so eager to see you.

This is the closest equivalent of the English "to miss someone"

Nananabik akong makasama ka.
I am so eager to be with you.

Nananabik akong makapiling ka.
I am so eager to be with you.

Miss na kita.
I miss you already.