SABADO

from the Spanish word sábado
Sabado
Saturday

ngayong Sabado
this Saturday

sa Sabadong ito
on this Saturday

tuwing Sabado
every Saturday


nitong nakaraang Sabado ng gabi
this past Saturday night


Pumunta ka rito sa Sabado
Come here on Saturday.


Anong meron dito sa Sabado?

What's here on Saturday?


Kaarawan ko sa Sabado.

It's my birthday on Saturday.


Magpapahinga ako sa Sabado.

I'll rest on Saturday.


Sabado Santo / Sabado de Glorya
Holy Saturday (Black Saturday, the day before Easter Sunday)

also Sabado Glorya or Sabado Gloria
from the Spanish Sábado de Gloria

The Gloria refers to a part of the Catholic Mass.

known in English as  Holy Saturday, Easter Saturday, Great Saturday, Black Saturday