REKLAMO

 
reklamo
complaint
 
 
Sasampahan sila ng reklamo.
A complaint will be filed against them. 
 

mareklamo
prone to complain


Huwag kang magreklamo.
Don't complain.


Lagi silang nagrereklamo.
They always complain.

 
Related Tagalog words: angal, hinaing