PUSOY

 
pusoy
poker 


maglaro ng pusoy
to play poker


Marunong ka bang maglaro ng pusoy?
Do you know how to play poker?


Maglaro tayo ng pusoy. 
Let's play a game of poker.


Magpusoy tayo!
Let's play poker!


Nagpusoy sila.
They played poker.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!