PUKOL

pukol
throw, toss, shot

ipinukol na bato
a thrown stone

Kumuha ng bato at ipukol sa iyong noo.
Get a stone and hit it on your forehead.

mga ipinukol na suntok
punches that were thrown

See also tapon (throw).