PUKOL

pukol
throw, toss, shot

ipinukol na bato
a thrown stone

Kumuha ng bato at ipukol sa iyong noo.
Get a stone and hit it on your forehead.

mga ipinukol na suntok
punches that were thrown

See also tapon (throw).


RELATED PAGES

SHORT WORDS

TWO LETTERS
at, ay, ba, ka, ko, dihama, mona
ni, ngnoopapo, sa, sito, uy, yo
 
THREE LETTERS
aba, ang, anoate, kaydin, daw, gat
pagrawrinsus, tao, yan, yun, canthe