PAYAT

 
payat
thin, slender


payatot
skinny


mamayat
to become thin

nangayayat
became thin

namayat
to grow thin
 

Namayat siya.
He/She grew thin.


pumayat
became thin


Pumayat ka!
You've become thin!
= You've lost weight.
 
 
payat at mataba
thin and fat

Ang kasalungat ng payat ay mataba.

The opposite of thin is fat.


Book with MP3 Audio CD

SUBSCRIBE TO UPDATES!