PAYAK

 
payak
simple, mere
 
 
payak na paningin
naked eye
(plain eyesight)

 

payak na salita
simple word


payak na pangungusap
simple sentence


payak na dasal
simple prayer


ang aming payak na layunin
our simple goal


Ang payak na kasarian ng salita ay walang gitlapi.
The simple form of a word has no infix.


Ang kasalungat na salita ng tambalan ay ang salitang payak.
The antonym of the word compound is the word simple.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!