PARIRALA

parirala
phrase


Ano ang parirala?
What is a phrase?


Ang parirala ay lipon ng mga salita na walang diwa.
A phrase is a group of words having no meaning.

Ang parirala ay parang putol na pangungusap.
A phrase is like a cut sentence.


Mga halimbawa ng parirala:
Examples of phrases:

Ang puting aso
The white dog

ay namatay
died


Kung pag-uugnayin mo ang dalawang parirala sa itaas, may pangungusap ka na!
If you join the two phrases above, you've got yourself a sentence!


pariralang pang-abay
adverb phrase, adverbial phrase


pariralang pawatas
infinitive phrase


pariralang pang-ukol
prepositional phrase