PANTIG


pantig
resonant sound

pantig
syllable

Ilang pantig?
How many syllables?

May dalawang pantig ang salitang ito.
This word has two syllables.

pantigin / magpantig
to syllabify