PANTANGI

root word: tangi


pangngalang pantangi
proper noun


Ano ang pangngalang pantangi?
What is a proper noun?


Ang pangngalang pantangi ay pangngalang nagsisimula sa malaking titik na tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, kathang-isip o pangyayari na ibinubukod sa kauri nito.


A proper noun is a noun that starts with a capital letter and that refers to a specific name of a person, animal, thing, place, idea or event that is distinct from others in its group.

 
Tinitiyak ng pangngalang pantangi na hindi maipagkamali ang tinutukoy sa iba.
A proper noun ensures that the one being referred to cannot be mistaken for another.Ang kasalungat ng pangngalang pantangi ay pangngalang pambalana.
The opposite of a proper noun is a common noun.


Halimbawa ng pangngalang pambalana:
Example of a common noun:

presidente
presidente

Halimbawa ng pangngalang pantangi:
Example of a proper noun:

Gloria Macapagal-Arroyo