PANGHALIP

root word: halip (substitute, in place of)

panghalip

pronoun


Ang mga panghalip ay humahalili sa mga pangngalan.
Pronouns take the place of nouns.


Ang barbero ay guwapo.
The barber is handsome.


Siya ay guwapo.
He is handsome.


panghalip na panao / panghalip panao
personal pronoun


panghalip na pamatlig / panghalip pamatlig
demonstrative pronoun


panghalip na pananong / panghalip pananong
interrogative pronoun


panghalip na panaklaw / panghalip panaklaw
indefinite pronoun


panghalip na pamanggit / panghalip pamanggit
(relative pronoun) - no exact equivalent in English