PANGANGATUWIRAN

root word: tuwid, meaning 'straight' 


pangangatuwiran

reasoning


Ano ang dalawang uri ng pangangatuwiran?
What are the two types of reasoning?


pangangatwirang pabuod
inductive reasoning


pangangatwirang pasaklaw
deductive reasoning


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!