PANGANGATWIRAN or PANGANGATUWIRAN

root word: tuwid, meaning 'straight'

pangangatuwiran

reasoning


Ano ang dalawang uri ng pangangatuwiran?
What are the two types of reasoning?


pangangatwirang pabuod
inductive reasoning


pangangatwirang pasaklaw
deductive reasoning