PANGALAN

root word: ngalan


Ano ang pangalan mo?

What's your name?


Anong pangalan niya?
What's his name? = What's her name?

Anong pangalan ng ate mo?
What's the name of your older sister?

Anong pangalan ng kuya mo?
What's the name of your older brother?

Anong pangalan ng kapatid mo?
What's the name of your younger sibling?
= What's the name of your younger brother / sister?


Kakaiba ang pangalan mo.

Your name is uncommon.

Ang ganda ng pangalan mo.
Your name is beautiful.


Anong ipinangalan nila sa beybi??
What did they name the baby??

Bakit pinangalanang Milenyo and bata?
Why was the child named Millennium?