PANG-ILAN

root word: ilan
Pang-ilan?
What number in the order?

Pang-ilang presidente si Obama?
What number president is Obama?

Pang-44 na presidente yata siya.
I think he's the 44th. 


Pang-ilang bayabas mo na ito?
So what number guava is this for you?

Pangalawa pa lang.
Just the second.