PANDIWA

root word: diwa

 
pandiwa
verb

mga pandiwa
verbs


pandiwang palipat
transitive verb


pandiwang di-palipat
intransitive verb


pandiwang katawanin (obsolete term)
intransitive verb


pandiwang pangatnig
copula, linking verb


Ano ang pandiwa?

What is a verb?

Ang pandiwa ay salitang nagpapahiwatig ng kilos o kalagayan.
A verb is a word that denotes action or state of being.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!