PANAGURI

root word: uri (classification)

panaguri
predicate (of a sentence)

Ano ang dalawang bahagi ng pangungusap?
What are the two parts of a sentence?


Ang dalawang bahagi ng pangugusap ay ang simuno at panaguri.
The two parts of a sentence are the subject and the predicate.


Ano ang panaguri?
What is a predicate?


Ang panaguri ang bahagi ng pangungusap na nagsasabi ng kung ano tungkol sa simuno.
The predicate is the part of the sentence that tells something about the subject.


Halimbawa ng panaguri sa isang pangungusap:
Example of a predicate in a sentence:


Ang pusa ay namatay.
The cat died.


Sa pangunugusap na ito, ang simuno ay "Ang pusa" at ang panaguri ay "ay namatay."
In this sentence, the subject is "The cat" and the predicate is "died."